Cessante causa

Cessante causa cessat effectus. – Z ustaniem przyczyny ustaje skutek.

Autor: Nieznany