Actus legitimi

Actus legitimi, qui non recipiunt diem vel condicionem. – Czynności prawa cywilnego, które nie dopuszczają ani warunku ani terminu.

Autor:
Nieznany